Tuổi tác không quan trọng bằng cách thức sống nhiệt huyết với những thứ hiện tại.

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Có thể giọng mình không hợp với bạn, nhưng sẽ hợp với người khác.
Điều quan trọng là cùng hướng đến khách hàng ở sản phẩm đầu ra.
Bạn tin mình thì mình sẽ cố gắng chỉnh lại. 

Ai cũng bắt đầu một mối quan hệ lâu dài bằng trách nhiệm.

Âm Thanh

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

- Lồng tiếng cho phim được 3 năm
- Kỹ năng đọc anh văn: 2 năm
- Đọc văn tự sự: 5 năm
- Nhân viên chăm sóc khách hàng: 10 năm

Đặt Hàng Ngay

Phản Hồi

Chi_Vinh_Tran
09/01/2021