Đánh Máy, Nhập Liệu Tốc Độ Nhanh Với Độ Chính Xác Cao

  • Chưa có đánh giá
  • 2 ngày
Tôi nhận các công việc dịch Anh - Việt, Việt -Anh (bài báo, phỏng vấn, product reviews...). Ngoài ra, tôi nhận các công việc nhập liệu, đánh máy với tốc độ nhanh và độ chính xác cao.

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Tôi có thể đánh máy với tốc độ ổn định (80WPM), hoàn thành các tài liệu cần đánh máy theo kịp deadline đặt ra. Đồng thời, tôi là một người có trách nhiệm nên việc giao bài đúng hạn luôn là một trong những ưu tiên của tôi. Tôi cũng làm việc chuyển dữ liệu từ các dạng sang Excel.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

- Đánh máy tài liệu 1000 - 25000 từ

Đặt Hàng Ngay