Nhập liệu & đánh máy

  • Chưa có đánh giá
  • 2 ngày
Nhập văn bản, dữ liệu theo yêu cầu

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Nhận nhập dữ liệu và đánh máy các văn bản theo yêu cầu
- Thu thập số liệu, dữ liệu và thông tin bổ sung vào dữ liệu chung
- Chuyển các thông tin thu nhập được thành dạng đánh máy
- Cập nhật dữ liệu, sao lưu thông tin

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Nhận nhập dữ liệu và đánh máy các văn bản theo yêu cầu

Đặt Hàng Ngay