Viết nội dung marketing (content marketing)

  • Chưa có đánh giá
  • 2 ngày
Xin chào, tôi là Kim Tiến.
Chuyên ngành marketing và ngôn ngữ Anh. 
Vui lòng liên lạc nếu cần thêm thông tin chi tiết. 
Thank you:)

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Viết nội dung cho website
Viết nội dung cho app
Viết nội dung catalogue/brochure
Viết nội dung Facebook
Tùy theo sản phẩm/dịch vụ, có thể linh hoạt viết theo brief của khách hàng.
Có khả năng viết bằng tiếng Việt và Tiếng Anh.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Kinh nghiệm 1 năm về content markerting. Có khả năng viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Đặt Hàng Ngay