Nhập dữ liệu tiếng Nhật

Mô tả:
Nhập số FAX tương ứng với đơn đặt hàng cho công ty Nhật
Yêu cầu
Trình độ tiếng Nhật N4 trở lên
Sử dụng MS Office nhanh nhẹn.
Có thể làm việc tại nhà
Đúng thời hạn và kỷ luật
Biết báo cáo rõ ràng
Mỗi ngày làm việc vài tiếng

Vui lòng báo giá theo giờ.

Hạn chót: 31/08/2020
Thẻ tìm kiếm: Nhập liệu, số hóa
28/07/2020