Tuyển 2D Designer vẽ nhân vật cho game

-Gồm 2 set nhân vật, mỗi set 3 nhân vật.
- Vẽ theo phong cách stylized đơn giản

Dự Toán: 8.000.000 đ - 15.999.995 đ
Cần giao hàng trong: 30 ngày
Hạn chót: 30/09/2020
Thẻ tìm kiếm: 2d, Character, Designer, Game, nhân vật
Tệp đính kèm:
25/08/2020