Cần công tác viên viết bài về mảng việc làm tự do, freelancer, du lịch

lets-meet

Tìm bạn freelancer viết bài về freelancer, du lịch, thiết kế.
- Có nội dung đọc lôi cuốn, có ý nghĩa với người đọc. Số từ tối thiểu là 1000 từ.
- Tối thiểu 3 từ khoá.
- Nội dung duy nhất.
Mình trả 50k-100k bài nếu viết ok sau này thương lượng thêm.

Dự Toán: 40.000 đ - 100.001 đ
Cần giao hàng trong: 2 ngày
Hạn chót: 30/06/2020
Thẻ tìm kiếm: Bài Viết, Content, nội dung

Vị trí: Ho Chi Minh City, Vietnam
08/02/2020