Content Marketing

Tuyển freelancer viết content marketing cho shop thời trang tự thiết kế
Yêu cầu: trung thực, chăm chỉ, giao đúng hạn, báo cáo tiến độ công việc khi được yêu cầu.
Làm việc phù hợp sẽ hợp tác lâu dài.
Bài sẽ được thông qua kiểm duyệt, nếu chưa phù hợp sẽ phải viết lại theo đúng yêu cầu.

Dự Toán: 300.000 đ - 7.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 30 ngày
Hạn chót: 31/07/2020
Thẻ tìm kiếm: Content, marketing, thiết kế, thời trang
Đã đăng trong ,
04/06/2020