Tuyển bạn viết SEO cho lĩnh vực : Thẩm mỹ, Nông sản, Xây dựng.

Cần 1 bạn hỗ trợ viết bài SEO. Hỗ trợ 25K/ bài (bài viết đơn giản thôi không khó, bạn nào quen tay rồi khoản 20 - 30 phút là xong).
Yều cầu như sau:
- Mõi bài từ 500 - 550 chữ;
- Viết theo cấu trúc bài viết mình gửi (cấu trúc SEO chung, không có gì mới lạ cả);
- 97% nội dung không coppy (trừ thuật ngữ chuyên ngành hoặc thông số kỹ thuật,....).

Dự Toán: 25.000 đ - 2.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 30 ngày
Hạn chót: 05/07/2020
Thẻ tìm kiếm: Content, marketing, SEO, Thẩm mỹ
Đã đăng trong ,
02/06/2020