Tuyển dụng CTV viết bài cho fanpage

Lĩnh vực : căn hộ dịch vụ
Công việc :
Viết bài, đăng tin về các căn nhà có sẵn. 3-5 căn/ ngày (dưới 100 từ, càng đơn giản càng tốt)
Các bài chung về bất động sản, du lịch hay review. 4 bài/ tuần
Ưu tiên có kinh nghiệm về bất động sản hoặc căn hộ dịch vụ. các ứng viên có khả năng sáng tạo bài viết thu hút
Thu nhập thoả thuận theo năng lực

Dự Toán: 50.000 đ - 300.000 đ
Cần giao hàng trong: 30 ngày
Hạn chót: 31/10/2020
Thẻ tìm kiếm: Content, CTV, marketing
Đã đăng trong ,
25/08/2020