Nhận edit video,thiết kế banner theo yêu cầu
Giá cố định 200.000 đ