Dịch Vụ Kế Toán Thuế, BCTC, BHXH, TNCN
Giá 1 Tháng 500.000 đ
Dịch vụ kế toán tổng hợp: BHXH, hạch toán chứng từ, khai thuế...
Giá cố định 1.500.000 đ
Cung cấp các dịch vụ Kế toán thuế, BHXH, TNCN
Giá cố định 3.000.000 đ
Dịch vụ kế toán thuế, Bảo hiểm xã hội
Giá từ 200.000 đ