Thiết kế, vẽ nhân vật, background, Props, Item game mobile...
5.0 (1)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Thiết kế concept nhân vật game mobile, items, illustration,...
Giá 1 giờ 200.000 đ
UX/UI Game Design
Giá cố định 2.000.000 đ
High Quality Character Design for affordable price
Giá từ 5.000.000 đ