Vẽ minh họa theo yêu cầu với nhiều style khác nhau
Giá cố định 199.999 đ
Vẽ Tranh Theo Yêu Cầu
Giá cố định 200.000 đ
Nhận vẽ 2d nhân vật hoạt hình, chibi theo yêu cầu
Giá cố định 300.000 đ
Vẽ, minh họa, bullet journal
Giá 1 Tuần 100.000 đ