Nhận vẽ 2d nhân vật hoạt hình, chibi theo yêu cầu
Giá cố định 300.000 đ
Vẽ, minh họa, bullet journal
Giá 1 Tuần 100.000 đ