Giới Thiệu

Freelancer Artist

Kỹ Năng Chuyên Môn

vẽ chibi vẽ người

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

tin học ứng dụng
Nơi Cấp: bộ gd & đào tạo

Học Vấn

đại học công nghệ tp HCM
đại học,
Truyền thông,
khá

Các dịch vụ của Chups9xx

Nhận vẽ 2d nhân vật hoạt hình, chibi theo yêu cầu
Giá cố định 300.000 đ