Thiết kế, chỉnh sửa Video
Giá từ 350.000 đ
Nhận Edit video ngắn nền tảng tiktok, reels facebook, youtube...
Giá từ 250.000 đ
Edit video dạng Funny, Promo, Video Lyrics, Video Subtitles
Giá 1 giờ 30.000 đ
Chỉnh sửa video học sinh/sinh viên
Giá từ 200.000 đ
Edit video theo yêu cầu (vlog, gaming, review, mv ca nhạc, tvc...
5.0 (59)
Giá 1 giờ 55.000 đ
Dựng video hoạt hình, chỉnh sửa video, làm phụ đề hiệu ứng đẹp...
Giá từ 100.000 đ
Minh họa video chất lượng uy tín với Canva (Phong cách The...
Giá 1 giờ 250.000 đ
Chỉnh sửa video các thể loại
Giá từ 199.000 đ
Nhận Chỉnh Sửa Video Chất Lượng, Giá Rẻ
Giá 1 ngày 100.000 đ
Chỉnh Sửa Video Giá Rẻ
Giá cố định 50.000 đ
Dựng Phim Siêu Chiều Chuộng
Giá từ 300.000 đ
Chỉnh Sửa Video Ở Lĩnh Vực Bất Kỳ Với Hiệu Ứng Đẹp Mắt
Giá cố định 100.000 đ
Tải Thêm