Giới Thiệu

Sinh viên năm 2 trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành Công nghệ dựng phim. Là một người chăm chỉ và trách nhiệm trong công việc. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Edit Video

Các dịch vụ của Cong_Minh_Trieu

Làm MV Ca Nhạc, Highlight, Video Youtube Và Tiktok
Giá từ 200.000 đ