Dịch anh - việt chuyên ngành hóa sinh và công nghệ sinh học
Giá cố định 25.000 đ
Biên phiên dịch tiếng Nga
Giá 1 giờ 100.000 đ