Dịch thuật website/sách/truyện
Giá cố định 50.000 đ
Dịch truyện và tiểu thuyết Anh-Việt, Việt-Anh
Giá cố định 40.000 đ