Lên thiết kế gói dịch vụ hiệu quả tương ứng chi phí bên thuê có...
Giá cố định 50.000 đ
Thiết kế poster quảng cáo, photoshop ảnh
Giá cố định 150.000 đ
Thiết Kế Bài Chạy Quảng Cáo Facebook, Poster, Banner, Tờ Rơi,...
Giá từ 400.000 đ
Marketing plan FB - Content MKT
Giá 1 giờ 70.000 đ
Thiết kế ấn phẩm in ấn, ấn phẩm online, bộ nhận diện...
Giá cố định 500.000 đ
Chạy quảng cáo facebook
Giá cố định 500.000 đ
Tư vấn kế hoạch Marketing cho Start-up
Giá 1 Tháng 4.000.000 đ
Thiết Kế Banner/Poster/FB Ads/Social...
Giá cố định 270.000 đ
Nhận thiết kế banner, poster, brochure quảng cáo FB ads, zalo...
Giá cố định 200.000 đ
Chạy quảng cáo Facebook Ads
Giá 1 Tháng 2.000.000 đ