Chụp ảnh món ăn, đồ uống, thiết kế menu
Giá 1 ngày 10.000.000 đ