Giới Thiệu

Chụp ảnh Món ăn, Đồ uống, FoodPhotographer & FoodStylist

Kỹ Năng Chuyên Môn

Foodphotographer FoodStylist Quay Phim Chụp Ảnh

Các dịch vụ của Ha_Hoang_Hiep

Chụp ảnh món ăn, đồ uống, thiết kế menu
Giá 1 ngày 10.000.000 đ