Huấn luyện viên cá nhân thay đổi vóc dáng và sức khoẻ
Giá 1 giờ 250.000 đ