Giới Thiệu

Tận tâm-cống hiến

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thể thao-sức khoẻ, Marketing, tâm lý

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của VictorNguyen

Huấn luyện viên cá nhân thay đổi vóc dáng và sức khoẻ
Giá 1 giờ 250.000 đ