Giọng đọc – voice off, voice – over, lồng tiếng...
Giá cố định 50.000 đ