Dịch vụ kế toán tổng hợp, hạch toán chi phí, lên báo cáo thuế,...
Giá 1 Tháng 5.000.000 đ