Giới Thiệu

Tôi Phạm Thị Thanh Phương, có thể làm kế toán tổng hợp, hạch toán chi phí, lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo lao động, nhân sự, trợ lý cho sếp...

Kỹ Năng Chuyên Môn

Kế toán tổng hợp Hạch toán chi phí Lên báo cáo thuế Báo cáo tài chính Báo cáo thống kê Báo cáo lao động Nhân sự, trợ lí

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Bằng tốt nghiệp đại học - Kế toán
Kế toán trưởng

Các dịch vụ của Pham_Thi_Thanh_Phuong805

Dịch vụ kế toán tổng hợp, hạch toán chi phí, lên báo cáo thuế,...
Giá 1 Tháng 5.000.000 đ