HDV du lịch miền Trung – Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội...
Giá 1 ngày 500.000 đ
Hướng dẫn viên du lịch Outbound và Nội địa
Giá từ 600.000 đ