Giới Thiệu

Xin chào, tôi là Nguyễn Thị Trà My

Tôi nhận hướng dẫn các tour miền Trung - Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Nam, Quảng Trị,.... Với kinh nghiệm đã từng dẫn đoàn chuyên nghiệp từ 20 đến 40 người. Và từng có cơ hội hợp tác với các công ty du lịch như: Tuấn Dũng, Dalava, Viettravel,...

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thuyết minh Thuyết trình Hướng dẫn viên du lịch

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
T6
2025
Nơi Cấp: Tổng cục du lịch Việt nam

Các dịch vụ của Nguyen_thi_tra_my

HDV du lịch miền Trung - Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An,...
Giá 1 ngày 500.000 đ