Viết Content Quảng Cáo – Du Lịch. Review Ethical
Giá cố định 30.000 đ
MC, Thu Âm Giọng Bắc Chuẩn, Edit Video, Quay Dựng Video Youtube
Giá từ 250.000 đ
Viết Bài Review Ẩm Thực
Giá từ 50.000 đ