Sáng Tác, Hòa Âm, Phối Khí, Dựng Beat
Giá cố định 1.000.000 đ
Dạy Thanh Nhạc - Giúp Học Viên Có Sự Tiến Bộ Ngay Trong Buổi...
Giá từ 300.000 đ
Sản Xuất Âm Nhạc Và Sáng Tác Nhạc
Giá cố định 2.000.000 đ
Nhận Sáng Tác Ca Khúc Theo Yêu Cầu
Giá cố định 3.000.000 đ
Viết Nhạc Thị Trường
Giá cố định 300.000 đ
Nhận Sáng Tác Nhạc Màu Ballad. Mình Là Tác Giả Ca Khúc...
Giá cố định 2.500.000 đ