Thiết Kế Banner
Giá từ 199.000 đ
Chuyên thiết kế Post chạy Ad, Social post (FB, Insta), POSMGiá...
Giá từ 3.000.000 đ
Thiết kế hình ảnh/banner chạy Ad, Fanpage, Website
Giá 1 giờ 100.000 đ
SOCIAL MEDIA TEMPLATES_FASHION
Giá cố định 350.000 đ