Thiết kế nhân vật, background, UI, items,.... game mobile.
Giá từ 10.000.000 đ
Thiết kế Game Art và animation Spine!!
Giá từ 15.000.000 đ