Vẽ hình của bạn theo phong cách stencil
Giá cố định 120.000 đ