Thiết Kế Poster, Banner Bóng Đá Phủi, Phong Trào, Các Giải Đấu...
Giá từ 30.000 đ
Cắt Ghép Video, Effects Video, Sound Design
Giá cố định 500.000 đ
Huấn luyện viên cá nhân thay đổi vóc dáng và sức khoẻ
Giá 1 giờ 250.000 đ