Thiết kế giao diện Game Mobile – Web Game
5.0 (3)
Giá 1 giờ 230.000 đ
Thiết Kế Concept Nhân Vật
Giá từ 2.000.000 đ
Thiết Kế Game Từ A-Z
Giá 1 giờ 200.000 đ
Artist 2D for Game/ Illustration (hình minh họa) / Animation /...
Giá 1 giờ 200.000 đ
Thiết kế model súng 3d và xe 3d game ue4
Giá từ 1.000.000 đ
Game , Film Realistic Environment , Asset ….
Giá 1 giờ 200.000 đ
Thiết kế nhân vật, background, UI, items,…. game mobile.
Giá từ 10.000.000 đ
2D Game Artist; Thiết kế nhân vật, background; thiết kế mô hình...
Giá từ 10.000.000 đ
Thiết kế Game Art và animation Spine!!
Giá từ 15.000.000 đ
Nhận thiết kế concept 2d và 3d, làm animation 2d và 3d, làm...
Giá 1 giờ 200.000 đ
Character concept art
Giá cố định 2.000.000 đ
Animation for characters
Giá cố định 1.000.000 đ
Tải Thêm