Thiết kế game theo yêu cầu, nhất là mảng game giáo dục
Giá cố định 2.000.000 đ
Thiết Kế Game Từ A-Z
Giá 1 giờ 200.000 đ
Thiết kế giao diện Game Mobile - Web Game
5.0 (4)
Giá 1 giờ 230.000 đ
Thiết Kế 2D BG, 2D Character, 2D Anim Và 3D Motion, 3D Cut Anime
Giá từ 300.000 đ
Nhận Thiết Kế 3D Model Theo Yêu Cầu
Giá cố định 6.000.000 đ
Artist 2D for Game/ Illustration (hình minh họa) / Animation /...
Giá 1 giờ 200.000 đ
Thiết kế model súng 3d và xe 3d game ue4
Giá từ 1.000.000 đ
Thiết kế nhân vật, background, UI, items,.... game mobile.
Giá từ 10.000.000 đ
Thiết kế Game Art và animation Spine!!
Giá từ 15.000.000 đ
Nhận thiết kế concept 2d và 3d, làm animation 2d và 3d, làm...
Giá 1 giờ 200.000 đ
Thiết kế nhân vật Game mobile
Giá cố định 3.000.000 đ