Thiết kế ảnh Social media, Social banner
Giá cố định 500.000 đ