Giới Thiệu

Hug Studio là creative studio được dẫn dắt và thành lập bởi những bạn trẻ có kinh nghiệm trong các môi trường agency. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Branding Digital Post Art Director Creative Director Designer

Học Vấn

Đại học Văn Lang
Đại học,
thiết kế đồ họa
2015
-
2019

Các dịch vụ của Hung_Huynh

Thiết kế ảnh Social media, Social banner
Giá cố định 500.000 đ