Tranh minh họa nhân vật.
Giá từ 500.000 đ
Thiết kế logo, nhân vật, bìa sách, web và ứng dụng điện thoại...
Giá 1 ngày 2.000.000 đ
Vẽ minh họa và thiết kế nhân vật giá rẻ.
Giá từ 400.000 đ
Thiết kế nhân vật 2D, Nhân vật đại diện nhãn hàng. Giá hợp lí...
Giá cố định 500.000 đ
Thiết Kế Nhân Vật, Thiết Kế BG
Giá 1 giờ 100.000 đ
Thiết Kế Minh Họa Cho Thiếu Nhi
Giá từ 1.000.000 đ
Thiết kế nhân vật Game mobile
Giá cố định 3.000.000 đ