Dịch vụ thiết kế UI UX ( Thiết kế app, website) theo yêu cầu.
Giá từ 400.000 đ
Thiết kế giao diện App Mobile (IOS/Android)
Giá 1 giờ 230.000 đ
Thiết kế UI UX, Thiết kế giao diện App, giao diện web
Giá cố định 6.000.000 đ
Thiết kế UI UX, Thiết kế giao diện App, giao diện web
Giá cố định 7.000.000 đ