Nhận Phiên Dịch Tiếng Nhật Mọi Thời Gian, Giá Rẻ
Giá 1 giờ 300.000 đ
Dịch thuật, làm phụ đề Hàn-Việt
Giá từ 70.000 đ