Giới Thiệu

Tôi Huỳnh Trung Cang . 36 tuổi . Đã từng sinh sống và làm việc tại Osaka _ Nhật Bản .Có kinh nghiệm phiên dịch hiện trường, biên dịch tài liệu tiếng Nhật nhiều năm . 
Hiện tôi đang làm phiên dịch tiếng Nhật Freelancer . 
Rất mong có cơ hội hợp tác làm việc với tất cả mọi người !

Kỹ Năng Chuyên Môn

Phiên dịch

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Trungcang

Nhận Phiên Dịch Tiếng Nhật Mọi Thời Gian, Giá Rẻ
Giá 1 giờ 300.000 đ