MC và Voicer cho video
Giá từ 2.500 đ
Giọng đọc – voice off, voice – over, lồng tiếng...
Giá cố định 50.000 đ