Edit Video Vlog, TVC, Tin Tức
Giá cố định 2.500.000 đ
Nhận editor video tất cả thể loại TVC, Gaming, Vlog, Travel,...
Giá từ 300.000 đ
Hướng dẫn viên miền Trung (Huế - Đà Nẵng - Hội An)
Giá 1 ngày 500.000 đ