Voice talent Bắc - Nam nhận đọc tin tức, TVC, hội thoại, sách,...
Giá 1 giờ 150.000 đ