Lập trình Database và Python
Giá cố định 7.000.000 đ
Lập trình ứng dụng Mobile với Microsoft PowerApps
Giá cố định 8.000.000 đ
Thiết Kế Giao Diện Cho Mobile App Và Website
Giá 1 giờ 150.000 đ
Thiết kế giao diện App Mobile (IOS/Android)
Giá 1 giờ 230.000 đ