Dựng phim, làm đồ hoạ chuyên nghiệp, có trách nhiệm với sản...
Giá từ 500.000 đ
Nhận Thiết Kế Nhân Vật 3D
Giá 1 giờ 60.000 đ
Dựng Và Chỉnh Sửa Video, Chỉnh Màu Video, Làm Hiệu Ứng Video
Giá 1 giờ 300.000 đ
Chỉnh sửa video, làm hậu kỳ ( kỹ sảo VFX ) với giá và chất...
Giá 1 giờ 500.000 đ
Nhận editor video tất cả thể loại TVC, Gaming, Vlog, Travel,...
Giá từ 300.000 đ
Dựng video: Motion Graphic, Animation, VFX, Vlog, Youtube, FB,...
Giá từ 668.000 đ