Giới Thiệu

Lê Sơn Tùng
27/07/1991
5 năm kinh nghiệm
Motion Graphic, Animation, Promo, Intro, Vlog, Youtube, News, TVC, Highlights, Game...
Địa chỉ: Hà Nội

Kỹ Năng Chuyên Môn

Premiere Pro After Effect Photoshop Illustrator Audition Lightroom

Các dịch vụ của LeSonTung

Dựng video: Motion Graphic, Animation, VFX, Vlog, Youtube, FB,...
Giá từ 668.000 đ