Nhận Viết Content Nhiều Lĩnh Vực. Trả Bài Đúng Dealine
Giá cố định 50.000 đ
Freelancer content
Giá 1 Tháng 3.000.000 đ
Dịch thuật; Viết bài cho website và blog
Giá 1 giờ 70.000 đ
Viết content cho website, dịch thuật nhanh chuẩn gọn
Giá cố định 100.000 đ