Giới Thiệu

Tôi tên là Bùi Thị Mình Tuyết. Được sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Mình. Hiện đang là freelance viết content ở các lĩnh vực: làm đẹp, bất động sản, giáo dục, sức khỏe, du lịch.
Mục tiêu trong tương lai: Trở thành người viết content chuyên nghiệp, quản lí các trang fanpage.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Viết blog, viết content, làm việc nhóm, làm việc cá nhân

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
Đại học,
Địa lý,
Khá

Các dịch vụ của Tuyet_Minh

Nhận Viết Content Nhiều Lĩnh Vực. Trả Bài Đúng Dealine
Giá cố định 50.000 đ